Selecteer de taal

TCOEM
Trend graph
Switch graph

Inter Act ontwikkeld ook klantspecifieke TeleControllers

Dinsdag, 16 Maart, 2020

Zoals bijvoorbeeld voor DC Industrie Elektronik GmbH in Lübeck. Deze Duitse firma is een zeer succesvolle producent van pompbesturingen. Inter Act heeft een extra module ontwikkeld met een interne modem voor de PSMEGA-besturing.

Deze module kan communiceren met de centrale TeleControlNet server en zodoende kunnen pompstations op afstand worden beheerd en bediend. Zoals gebruikelijk in TeleControlNet worden alarmmeldingen direct doorgemeld en worden meetreeksen verzameld om als trendgrafieken te kunnen worden weergegeven.

Terug Home Lees meer