Selecteer de taal

Smart signaleringslamp

De bekende rode signaleringslamp op rioleringskastjes in het buitengebied wordt slim. Inter Act heeft er LoRa aan toegevoegd zodat naast de bekende rode signaleringslamp functie, een alarm melding ook direct naar TeleControlNet wordt doorgemeld.

Er wordt onderscheid gemaakt in pompstoring en hoog alarm, waarbij niet direct de smart signaleringslamp wordt aangestuurd. Tevens worden pomptijden, en –schakelingen bijgehouden ten behoeve van analyse en voorspellend onderhoud.

Terug Home

  Overzicht

Functies

De smart signaleringslamp voert de volgende hoofdtaken uit:

  1. Naast de bekende rode lamp functie stuurt hij real-time procesalarmen naar TeleControlNet, vanwaar een alarmbericht kan worden verstuurt als e-mail of sms.
  2. Hij bewaakt diverse zaken zoals: de aansturing van de pomp, de hoogwaterniveau schakelaar, de thermische beveiliging en spanningsuitval.
  3. Tenslotte kan een thermische storing op afstand worden gereset.

Belangrijkste kenmerken

  • Geschikt voor 12VDC- en 24VAC toepassingen.
  • 3 digitale ingangen, 1 digitale uitgang.
  • Rode signaleringslamp kan op afstand worden uitgeschakeld.
  • Alle in- en uitgangen kunnen worden geïnverteerd.

  Video

Coming soon.