Selecteer de taal

Rule based control van grondwaterpompen

Rule based control van grondwaterpompen

In het Ruhrgebied in Duitsland stijgt het grondwater door het stoppen van de mijnactiviteiten in het gebied.

Probleem

Door het stijgende grondwaterniveau overstromen kelders in huizen. Jammer genoeg is het reguleren van het grondwaterniveau door regionale pompstations erg duur en kost het veel energie.

Oplossing

Inter Act heeft een analoge pompbesturing strategie ontwikkeld met een minimum energieverbruik. Een monitoringsnetwerk van grondwater is ook verbonden met TeleControlNet. Op basis van het gemeten grondwaterniveau zijn de grondwaterpompen in het probleemgebied rule based controlled.

Terug Home