Overstromingswaarschuwing tijdens constructie

Constructiewerk aan rioleringssystemen in drukke stedelijke omgevingen is gecompliceerd.

Lees meer

Slimme validatie in grondwaterniveau monitoring

Grondwater is belangrijk omdat het invloed kan hebben op ons drinkwater, de natuur, de landbouw, huizen, tuinen, etc. ...

Lees meer

Rule based control van grondwaterpompen

In het Ruhrgebied in Duitsland stijgt het grondwater door het stoppen van de mijnactiviteiten in het gebied.

Lees meer

Bruggen monitoren

Geautomatiseerde bruggen zijn kwetsbare stukken infrastructuur, welke duur in gebruik en onderhoud zijn.

Lees meer

De rioolwater balans

Het opslaan van alle niveaumetingen van een compleet rioolsysteem, inclusief de neerslaggegevens van het desbetreffende gebied, opent nieuwe perspectieven voor slimme rapportage en het vinden van technische gebreken.

Lees meer

Overstromingsgevaar

In Eindhoven ontstaat bij hevige regenval een risicovolle situatie, doordat tunnels overstromen.

Lees meer

Berekening van proces waardes

Door het gebruik van geavanceerde gemeten data in TeleControlNet, kunnen debietmeters in gemalen vervangen worden door berekeningen. Door de gemeten data te combineren met de meta data van de pompputten ...

Lees meer

Benchmarking van (biogas) installaties

Eigenaren van biogasinstallaties willen meer rendement uit hun installaties. Daartoe kunnen procesdeskundigen bijdragen omdat zij veel kunnen leren van procesverschillen tussen meerdere biogas productielocaties. Op basis van vergaarde meetdata kan door tijdige bijsturing de efficiency van installaties aanmerkelijk verhoogd worden.

Lees meer

Elektriciteit omzetten naar gas en energie bufferen

Door windmolens en zonnepanelen opgewekte elektriciteit kan voor grootschalig gebruik nog niet goed worden gebufferd.

Lees meer