Slimme validatie in grondwaterniveau monitoring

Grondwater is belangrijk omdat het invloed kan hebben op ons drinkwater, de natuur, de landbouw, huizen, tuinen, etc. ...

Lees meer

Overstromingswaarschuwing tijdens constructie

Constructiewerk aan rioleringssystemen in drukke stedelijke omgevingen is gecompliceerd.

Lees meer

Rule based control van grondwaterpompen

In het Ruhrgebied in Duitsland stijgt het grondwater door het stoppen van de mijnactiviteiten in het gebied.

Lees meer

Berekening van proces waardes

Door het gebruik van geavanceerde gemeten data in TeleControlNet, kunnen debietmeters in gemalen vervangen worden door berekeningen. Door de gemeten data te combineren met de meta data van de pompputten ...

Lees meer

De rioolwater balans

Het opslaan van alle niveaumetingen van een compleet rioolsysteem, inclusief de neerslaggegevens van het desbetreffende gebied, opent nieuwe perspectieven voor slimme rapportage en het vinden van technische gebreken.

Lees meer

Waterkwaliteit monitoren bij zeesluizen

Rotterdam is een havenstad met vele sluizen voor de scheepvaart.

Lees meer

Fontein bediening

Fonteinen worden telkens geavanceerder en worden als attracties gezien in moderne steden.

Lees meer

Data patroon herkenning

Wanneer rioolstelsels vol raken, kan het rioolwater overstromen naar het oppervlaktewater. Overheden willen weten wanneer dit gebeurt, en hoeveel water er overstroomt. Op het moment dat het waterniveau boven het overstortniveau komt, begint TeleControlNet ...

Lees meer